19-05-2022

Dlaczego warto inwestować w szkolenia


Szkolenia i rozwój to wyłącznie koszty?

Niestety wielu pracodawców wciąż jest przekonanych, że inwestowanie (pieniędzy, energii, czasu) w rozwój pracowników to strata pieniędzy. Wydaje się, że głównym powodem niechęci są obawy, że po jakimś czasie pracownik odejdzie z organizacji, zatem jego wiedza i umiejętności, za których rozwój przedsiębiorąca zapłacił, będą służyły komuś innemu. Zapominają jednak o tym, że dla pracowników rozwój zawodowy jest ważny, a jego brak może leżeć u podstaw podjęcia decyzji o zmianie pracy.

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że bazę dla każdego biznesu stanowią odpowiedni ludzie, jednak inwestowanie w rozwój pracowników nie zawsze zajmuje istotne miejsce w strategii rozwoju firmy. Bo rozwój pracownika to rozwój firmy.

Odpowiednio wyszkolona kadra pracowników zapewnia wyższy poziom jakości pracy. Również wpływa znacząco na efektywność wykonywanej pracy.

Przeszkoleni pracownicy o wysokich kompetencjach są w stanie znacząco poprawić jakość realizowanych zadań, a także, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, minimalizować popełniane błędy, czy szybko je korygować. Również pojawia się im tzw. „business-owner mind set” czyli mają większe poczucie odpowiedzialności i traktują organizację jako swoją firmę.

Inwestycja w wiedzę, to również znajomość nowych narzędzi, technik i metod umożliwiających wydajniejszą pracę. Poziom kwalifikacji pracownika wpływa znacząco na jego samodzielność, przez co wymaga on mniejszego nadzoru ze strony przełożonych. Nie bez znaczenia jest też fakt że to stwarza dla nich możliwość szkolenia innych pracowników.

Pracownicy, dzięki uczestnictwu w szkoleniach, zaspokajają często swoje potrzeby samorealizacji, budując ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach, kursach, czy konferencjach pozwala im spojrzeć z dystansu na pracę, stanowisko, procesy, które realizują. Mogą skonfrontować codzienną rutynę własnych działań z tym jak robią to inni, w innych organizacjach. To wzbogaca kompetencje, będąc często podstawą do podejmowania w przyszłości realizacji nowych, ambitniejszych zadań.

Wielu pracowników postrzega szkolenia jako formę nagrody, bądź wyróżnienia, co wpływa na podniesienie ich motywacji. Właściwe decyzje podjęte przez zarządzających w zakresie programów rozwojowych i szkoleniowych mogą wydatnie wzmagać identyfikację z firmą. Podstawą jest odpowiedni dobór szkoleń z jednej strony do strategii i celów działania organizacji, a z drugiej do oczekiwań i aspiracji pracowników.

Matryca Kompetencji SkillBox w prosty sposób wizualizuje poziom kompetencji każdej osoby w zakresie określonych umiejętności. Pomaga i wspiera podczas planowania ścieżki rozwoju i uwidacznia luki szkoleniowe przez co w jasny i przejrzysty sposób można zaplanować rozwój pracownika i tym samym rozwój firmy.

Tak więc nie należy bać się szkoleń – tylko strategicznie je planować.

Zapraszamy na profill SkillBox24 na Facebooku

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.