19-09-2022

Dlaczego ważne jest wspieranie lidera.


Prowadzone regularnie w Polsce badania satysfakcji pokazują, że wśród głównych czynników mających związek z satysfakcją z pracy są nieodmiennie: work-life balance, poczucie przynależności i wpływu, rozwój (nauka nowych rzeczy), wynagrodzenie, możliwość zgłaszania i rozwiązywania różnych problemów w organizacji, stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera pracy, którą zapewnia lider.

Autorzy badania (LeanPassion i Openfield) sprawdzili, że niezadowoleni ze swoich liderów stanowili 41%, a dodatkowo w tej grupie niezadowolonych z pracy (negatywna satysfakcja z pracy) było ponad 70%. Potwierdza to znaną od dawna maksymę, która głosi, że przychodzi się do firmy a odchodzi od szefa.

Kto to jest lider? Czy każdy szef, manager jest liderem? Czy każdy lider może być managerem?

Lider (wg. Słownika) to szczególny rodzaj kierownika, który ma bezpośredni związek z zachowaniami organizacyjnymi. To osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Taka osoba cieszy się w wybranej grupie społecznej autorytetem, władzą, która jest akceptowana. Według Stanisława Miki przywództwo postrzegane jest jako pewna zdolność, umiejętność lub cecha zjednywania sobie zwolenników, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji rozwoju i pobudzania ludzi do działania.

Badacze doszli do wniosku, że grupa dobrze działa, gdy ma kogoś, kto pełniłby dwie podstawowe funkcje:

  1. rozwiązywania problemów – związane z działaniami,
  2. społeczne – podtrzymujące trwałość grupy (pośredniczenie w rozwiązywaniu sporów i powodowanie, aby określone osoby czuły się doceniane przez grupę).

Osoba, która potrafiłaby jednocześnie pełnić te dwa rodzaje funkcji byłaby szczególnie skutecznym przywódcą. Jednak w praktyce jest tak, że przywódca ma umiejętności, temperament i czas umożliwiające mu zajmowanie tylko jednego z tych stanowisk. Nie rokuje to jeszcze o porażce danej grupy. Zaobserwowano, że w wielu skutecznych grupach występuje podział przywództwa, który polega na tym, że jedna osoba (kierownik lub formalny przywódca) pełni funkcje związane z zadaniami, a inny członek grupy funkcje społeczne.

Wyraźnie widać, że w grupie liderskiej obok kwalifikacji ważne są tzw. Soft skills i to te umiejętności często są ignorowane, ciężko je wychwycić a bezsprzecznie trzeba o nie dbać.

Liderzy często czują presję- pracownicy mu ufają a pracodawcy od niego wymagają i bez wsparcia ze strony organizacji może dojść do spadku motywacji przywódcy a co za tym idzie – do spadku motywacji grupy i tym samym efektywności w pracy.

Regularne oceny pracownika zdecydowanie pomagają i tym samym motywują lidera do bycia liderem. Podnoszą jego kwalifikacje i motywacje i tym samym usprawniają funkcjonowanie organizacji.

Feedback, oceny okresowe, planowanie ścieżek rozwoju, podnoszenie kwalifikacji – to narzędzia jakie powinien posiadać pracodawca i efektywnie z nich korzystać w celu umacniania pozycji lidera. Ponieważ te czynności sprawiają, że pracownicy są zmotywowani, pewni siebie i czują wsparcie ze strony przedsiębiorstwa. Niestety proces ten jest często pomijany z racji braku czasu (trzeba usiąść, znaleźć teczkę pracownika, przebrnąć przez dokonane już oceny, potwierdzenia szkoleń itd.)

Matryca kompetencji SkillBox jest wsparciem systemowym, które pozwoli zautomatyzować część procesów i zdecydowanie ułatwi raportowania i posiadanie danych w jednym miejscu, na jedno kliknięcie.

Pozwoli ono na bieżące sprawdzanie poziomu szkolenia czy osiągania celów wymierzonych podczas rozmowy z liderem. Lider, również ma możliwość wglądu do swojego profilu tym samym motywuje się do dalszego działania i samokształcenia. W wyniku czego wie na jakim jest poziomie, gdzie potrzebuje wsparcia a przede wszystkim czuje się „zadbany” przez firmę.

A nie wolno nam zapominać, że firma to ludzie .

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.