31-03-2023

Jak badać potrzeby szkoleniowe 


Szkolenia są niezwykle ważnym elementem w rozwoju pracowników i organizacji. Dzięki nim można uzupełnić wiedzę, rozwijać umiejętności, a także poprawiać efektywność pracy.

Jednak aby szkolenie przyniosło oczekiwane efekty, należy najpierw zbadać potrzeby szkoleniowe pracowników i organizacji. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów, jak to zrobić.

Analiza pracy

Pierwszym krokiem do zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych jest przeprowadzenie analizy wyników pracy pracowników. W ten sposób można dowiedzieć się, w których obszarach potrzebne są szkolenia. Analizując wyniki pracy, można zauważyć, że pracownicy mogą mieć trudności z wykonywaniem określonych zadań, co wskazuje na potrzebę szkolenia w tym obszarze. W procesie oceniania umiejętności przydatnym narzędziem jest matryca, która pomoże zidentyfikować luki a tym samym potrzeby szkoleniowe. 

Rozmowy rozwojowe

Kolejnym sposobem na zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych jest przeprowadzenie wywiadów z pracownikami. W trakcie tych rozmów można dowiedzieć się, w jakich obszarach pracownicy uważają, że potrzebują szkolenia. Mogą to być np. obszary, w których pracownicy czują się mniej pewnie, lub obszary, w których chcieliby poprawić swoje umiejętności. Możliwość takiego wywiad pojawia się podczas Ocen Okresowych Pracownika oraz Rozmów Rozwojowych.

Podsumowując, aby skutecznie przeprowadzić szkolenia, należy najpierw zbadać potrzeby szkoleniowe pracowników i organizacji. Istnieje wiele sposobów, jak to zrobić, w tym analiza wyników pracy, wywiady z pracownikami, badania opinii, analiza kompetencji oraz obserwacja zachowań pracowników. Warto zastosować kilka różnych metod, aby uzyskać kompleksowy obraz potrzeb szkoleniowych. Po zebraniu informacji na temat obszarów, w których pracownicy potrzebują wsparcia, można opracować plan szkoleniowy, który uwzględnia te potrzeby

Plan szkoleniowy powinien zawierać 

  • cele szkolenia
  • program szkolenia
  • metody szkolenia ,
  • ocenę skuteczności szkolenia. 

Dzięki temu szkolenia będą efektywniejsze i przyczynią się do rozwoju pracowników oraz organizacji. Ważne jest również regularne monitorowanie potrzeb szkoleniowych i aktualizowanie planu szkoleniowego w zależności od zmieniających się potrzeb organizacji.

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy zarządzaniu zespołem oraz przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.