18-04-2023

Jak efektywnie zarządzać procesem onboardingu nowych pracowników.


Onboarding, czyli proces wdrażania nowych pracowników w firmie, jest kluczowym etapem ich integracji z zespołem i osiągnięcia pełnej efektywności w pracy. Dobre zarządzanie tym procesem może przyspieszyć dostosowanie się nowych pracowników do organizacji, zwiększyć ich zaangażowanie oraz zminimalizować fluktuację kadry.

W tym artykule omówimy, jak efektywnie zarządzać procesem szkolenia nowych pracowników, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

1.Dobry plan

Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania procesem onboardingu jest dokładne zaplanowanie tego procesu. Warto zadbać o to, żeby każdy nowy pracownik miał ustaloną datę rozpoczęcia pracy oraz żeby był dokładnie poinformowany o tym, czego może się spodziewać w trakcie procesu wdrażania. Zaleca się również poinformowanie istniejącego zespółu, że nowy pracownik wkrótce do nich dołączy.

W planie wdrażania powinny znaleźć się takie elementy jak:

  • zapoznanie z misją, wizją i wartościami firmy,
  • organizacja miejsca pracy,
  • przekazanie niezbędnych narzędzi pracy,
  • omówienie obowiązujących procedur i polityk,
  • szkolenia niezbędne do wykonywania obowiązków.

Planowanie onboardingu pozwala na uporządkowanie procesu oraz na zapewnienie, że nowi pracownicy otrzymają kompleksowe informacje i szkolenia, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

2. Materiały szkoleniowe

Kolejnym ważnym krokiem w procesie wdrażania nowego pracownika jest przygotowanie materiałów szkoleniowych. Mogą to być prezentacje, broszury, filmy instruktażowe czy też inny rodzaj dokumentacji, które będą pomocne nowym pracownikom w nauce ich obowiązków i zrozumieniu zasad działania firmy. Materiały te powinny być jasne, zrozumiałe i łatwo dostępne. Dobrze jest również zadbać o to, żeby były one dostosowane do różnych stylów nauki i preferencji nowych pracowników, tak żeby każdy mógł nauczyć się nowych rzeczy w sposób, który jest dla niego najbardziej efektywny.

3. Mentoring

W procesie onboardingu warto również zadbać o mentorstwo i wsparcie dla nowych pracowników. Przydzielanie mentorów, czyli doświadczonych pracowników, którzy mogą udzielać wsparcia i odpowiedzi na pytania nowozatrudnionych, może być niezwykle wartościowe. Mentorzy mogą pomóc nowym kolegom zrozumieć kulturę organizacyjną, omówić zasady działania firmy, a także udzielić praktycznych wskazówek dotyczących wykonywania ich obowiązków. Dobrze jest również zapewnić nowym pracownikom możliwość skonsultowania się z mentorami w przypadku pytań czy wątpliwości, które mogą pojawić się na początku ich pracy.

4. Intergracja

Integralnym elementem procesu onboardingu jest integracja nowych pracowników z zespołem. Warto zaplanować czas na poznanie innych członków zespołu, zarówno tych bezpośrednio związanych z danym stanowiskiem, jak i innych pracowników firmy. Można zorganizować spotkania integracyjne, wspólne lunch`e, czy inne formy team-buildingu, które pozwolą nowym pracownikom lepiej poznać swoich kolegów z pracy. Integracja z zespołem pozwoli wszystkim na szybsze nawiązanie relacji, poczucie przynależności do zespołu oraz zrozumienie kultury pracy w firmie.

5. Kultura organizacyjna

W procesie onboardingu ważne jest również wprowadzenie nowych pracowników do kultury organizacyjnej firmy. Może to obejmować przekazanie informacji na temat misji, wizji, wartości oraz historii firmy. Warto również omówić zasady działania, etykę pracy i oczekiwania wobec pracowników. Dostosowanie do kultury organizacyjnej pomoże nowym pracownikom zrozumieć, jakie są oczekiwania w firmie i jakie wartości są cenione, co pozwoli im lepiej funkcjonować w nowym środowisku.

6. Monitorowanie postępów

Efektywne zarządzanie procesem wdrażania wymaga monitorowania postępów nowych pracowników. Warto regularnie sprawdzać, jak radzą sobie z nabywaniem nowych umiejętności, czy rozumieją procedury i politykę firmy, oraz czy czują się zintegrowani z zespołem. Można przeprowadzać oceny postępów, feedbacki czy rozmowy z nowymi pracownikami, aby zrozumieć, w których obszarach mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Monitorowanie postępów pozwoli również na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów i na dostosowanie procesu onboardingu do potrzeb nowych pracowników.

7. Kontynuacja

Onboarding nie kończy się w momencie zakończenia planowanego procesu. Ważne jest, aby kontynuować wsparcie dla nowych pracowników również po zakończeniu formalnego czasu wdrażania. Można organizować regularne spotkania follow-up, gdzie można omawiać pytania czy wątpliwości, a także zapewniać dalsze szkolenia czy mentoring. Ważne jest, aby nowi pracownicy czuli, że są nadal wspierani i że mogą liczyć na pomoc w razie potrzeby.

Podsumowując, efektywne zarządzanie procesem onboardingu nowych pracowników to kluczowy element skutecznego wdrożenia ich w firmie. Zaplanowanie procesu, przygotowanie materiałów, przyjazne środowisko pracy, szkolenia i mentoring, integracja z zespołem, dostosowanie do kultury organizacyjnej, monitorowanie postępów oraz kontynuacja wsparcia po zakończeniu procesu są istotnymi krokami, które warto uwzględnić.

Dzięki temu nowi pracownicy szybciej zdobędą niezbędne umiejętności, zrozumieją politykę i procedury firmy, a także lepiej zintegrują się z zespołem, co przyczyni się do ich efektywnego startu w nowym miejscu pracy.

Przetestuj za darmo matrycę kompetencji Skillbox: https://matrycakompetencji.pl/darmowe-demo/

Odwiedź nas na

Facebook https://www.facebook.com/SkillBox24

Linked In https://www.linkedin.com/company/skillbox24/

TikTok https://www.tiktok.com/@twardo_o_miekkim

YouTube https://www.youtube.com/@twardoomiekkim2989

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.