08-05-2023

Derekrutacja – Jak zarządzać zwolnieniem pracownika?


Derekrutacja, czyli zwalnianie pracowników, jest zawsze nieprzyjemnym doświadczeniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jednakże, gdy zwolnienie pracownika jest nieuniknione, należy podjąć odpowiednie kroki, aby proces ten przebiegł jak najbardziej efektywnie i pozytywnie dla wszystkich stron.

Przygotowaliśmy 5 punktów, które pomogą Ci przed tą trudną, a dla niektórych najtrudniejszą chwilą w roli przełożonego:

  1. Przygotuj się z wyprzedzeniem: Przed przystąpieniem do zwalniania pracowników należy dokładnie przeanalizować sytuację. Upewnij się, że podjęto wszelkie możliwe kroki w celu uniknięcia zwolnienia, na przykład oferowanie dodatkowych szkoleń, zmiany stanowiska lub wynagrodzenia. Należy również upewnić się, że zwolnienia są zgodne z aktualnymi przepisami prawa pracy i polityką firmy.
  2. Bądź empatyczny: Kiedy zwalniasz pracownika, ważne jest, aby być empatycznym i wykazać zrozumienie dla jego sytuacji. Wyjaśnij powody zwolnienia i zapytaj, czy pracownik potrzebuje wsparcia w znalezieniu nowej pracy. Warto również zaproponować referencje lub rekomendacje.
  3. Zachowaj poufność: Zwalnianie pracowników może być wrażliwą sprawą, dlatego ważne jest, aby zachować poufność. Zatrzymaj informacje na temat zwolnienia tylko dla osób, które muszą wiedzieć, takich jak bezpośredni przełożeni pracownika. Upewnij się, że wszyscy pracownicy zostaną poinformowani w sposób spójny i zgodny z polityką firmy.
  4. Przygotuj plan działań: Przed zwolnieniem pracownika, przygotuj plan działań na wypadek, gdyby pojawiły się nieprzewidziane problemy. Plan ten powinien zawierać informacje dotyczące przekazywania obowiązków, przekazywania informacji i kontaktu z pracownikiem po zwolnieniu.
  5. Zadbaj o pozostałych pracowników: Zwalnianie pracowników może wpłynąć negatywnie na morale pozostałych pracowników. Warto więc skonsultować się z nimi i zapewnić wsparcie, jeśli tego potrzebują. Można zorganizować spotkanie z zespołem, aby wyjaśnić powody zwolnień i zapewnić, że pozostali pracownicy są ważni dla firmy.

W spójnej i uzasadnionej derekrutacji zdecydowanie dużym wsparciem będzie matryca kompetencji Skillbox. Dzięki niej po odejściu pracownika, już na pierwszy rzut oka widać jakie umiejętności i predyspozycje powinien mieć jego następca. Skillbox jest wsparciem nie tylko przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu, ale także o zatrudnieniu. Ta matryca daje holistyczny wgląd w firmę, a tym samym w potrzebne kompetencje pracowników.

Przetestuj za darmo matrycę kompetencji Skillbox: https://matrycakompetencji.pl/darmowe-demo/

Odwiedź nas na :FacebookLinekdInTikTokYouTube

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.