09-11-2021

Kompetencje pracownika – czym są i jak je weryfikować?


Czym są kompetencje pracownika?

Kompetencje pracownika to jego możliwości w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Wykorzystywane i rozwijane w trakcie zatrudnienia prowadzą do realizacji powierzonych zadań zawodowych. Zestaw wszystkich posiadanych przez pracownika umiejętności możemy podzielić na kilka kategorii. Najważniejsze i najpopularniejsze są umiejętności twarde i miękkie. Do umiejętności twardych zaliczymy np. znajomość oprogramowania, języka obcego, uprawnienia do obsługi maszyn czy prawo jazdy. Do miękkich zaś zaliczamy m.in.: odporność na stres, samodzielność, komunikatywność, kreatywność i myślenie analityczne.

Dokonując pomiaru kompetencji pracowniczych ocenia się poziom opanowania poszczególnych kompetencji przez danych pracowników w stosunku do wymagań w postaci profili kompetencji stanowiskowych. Proces ten nazywany jest audytem kompetencji lub bilansem kompetencji. Jego zasadniczym celem jest analiza i ocena kompetencji dostępnych w organizacji.

Sposoby pomiaru kompetencji pracownika.

Przedmiotem analizy są wymagania pracy, zachowania ludzi podczas wykonywania obowiązków
i efekty pracy. Pracodawcom najbardziej zależy na pomiarze rzeczywistych kompetencji.

Kompetencje pracownika można zbadać na wiele sposobów. Do najpopularniejszych metod należą testy, m.in. testy wiedzy, testy kompetencyjne, psychometryczne czy sytuacyjne. Na ich podstawie możemy określić poziom umiejętności pracownika z zakresu zdolności koncentracji, predyspozycji do pracy grupowej czy umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ponadto, można nakreślić cechy osobowości pracownika.

Dla wielu dziedzin biznesu większe znaczenie będą miały jednak kompetencje twarde, mierzone za pomocą testów wiedzy zawodowej. Sprawdzają poziom wiadomości z określonych dziedzin i weryfikują umiejętność ich wykorzystywania w rożnych sytuacjach.

Do testów wiedzy zawodowej można zaliczyć testy językowe oraz testy umiejętności. Stanowią one dobry punkt wyjściowy do dalszej analizy kompetencji. Dobrym uzupełnieniem danych pozyskanych metodą testową mogą być wywiady z pracownikami. Umożliwiają pozyskanie wielu dodatkowych informacji.

Więcej informacji może również dostarczyć tzw. ocena wieloźródłowa –  opiniowanie pracownika przez jego współpracowników, klientów, podwładnych i zwierzchników. Najbardziej zaawansowaną metodą oceniania jest jednak Assessment/Development Center (A&DC). Mają formę spotkania, na którym pracownicy rozwiązują przygotowane dla nich zadania. Jednocześnie, podczas ich wykonywania, są poddawani obserwacji przez specjalistów. Na podstawie notatek z obserwacji wyciągane są wnioski dotyczące ocenianych kompetencji.

Dlaczego warto weryfikować kompetencje?

Większość pracodawców skupia się na sprawdzaniu kompetencji zawodowych pracownika na poziomie rekrutacji. Warto jednak pamiętać o regularnym pomiarze aktualnych kompetencji całego kapitału ludzkiego naszej firmy. By badanie miało sens i przyniosło najlepszy rezultat, powinniśmy określić w jakich odstępach czasowych będzie ono przeprowadzane.

Ważnym elementem weryfikacji kompetencji jest określenie potrzeb naszej firmy. Pozwoli to na stworzenie profili kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, co w rezultacie umożliwia przejrzyste zaplanowanie rozwoju firmy.

Ponadto, cykliczna weryfikacja powoli na ocenienie potencjału rozwojowego pracowników. Dzięki temu pracodawca pozna braki i potrzeby szkoleniowe kadry. Będzie miał również możliwość optymalnego dopasowania stanowisk do najbardziej kompetentnych pracowników.

 

Narzędzia do pomiaru kompetencji zawodowych.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele narzędzi od tych umożliwiających przeprowadzenie testów po narzędzia, które stanowią bazę kompetencji wszystkich pracowników firmy. Warto dostosować narzędzie do potrzeb firmy, zarówno tych obecnych, jak i tych planowanych.

Regularne badania pozwalają na określenie poziomu rozwoju pracownika w firmie. Dostarczają również informacji o tempie i tendencji jego rozwoju, a także poziomie jego motywacji.

Jeżeli szukacie kompleksowego narzędzia do zebrania szerokiego spektrum wiedzy o zasobach ludzkich,  zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą SkillBox. Dzięki wbudowanych Matrycy Kwalifikacji, Matrycy Umiejętności i Systemowi Ocen Okresowych masz wgląd w aktualny stan kompetencji swojej kadry pracowniczej. Co więcej wgląd do planowanej ścieżki rozwoju maja również Twoi pracownicy.

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.