22-03-2023

Matryca kompetencji – narzędzie usprawniające zarządzanie kompetencjami w firmie


Jednym z kluczowych elementów skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest posiadanie wiedzy na temat umiejętności i kompetencji pracowników. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie pracowników do zadań, które mają do wykonania, a także planowanie rozwoju pracowników w oparciu o potrzeby organizacji. Jednym z narzędzi, które umożliwia skuteczne zarządzanie kompetencjami w firmie, jest Matryca Kompetencji.

Matryca Kompetencji to narzędzie, które umożliwia analizę umiejętności i kompetencji pracowników w kontekście potrzeb organizacji.

Matryca Umiejętności SkillBox składa się z dwóch osi – pionowej i poziomej. Na osi poziomej znajdują się pracownicy ze struktury firmy, a na osi pionowej – umiejętności potrzebne w organizacji. W ten sposób matryca umożliwia ocenę umiejętności, widok etapów nauki danej umiejętności i tym samym weryfikację luk kompetencyjnych i zaplanowanie ścieżki rozwojowej pracowników.

Na podstawie analizy Matrycy Kompetencji można wyróżnić kilka grup pracowników:

  1. Pracownicy posiadający wysokie kompetencje w dziedzinie wymaganej przez organizację. Są to pracownicy, którzy idealnie pasują do swojej roli w organizacji i mogą być wykorzystani do rozwoju zespołu i realizacji celów organizacji.
  2. Pracownicy posiadający niskie kompetencje w dziedzinie wymaganej przez organizację. W przypadku tych pracowników konieczne jest określenie ich potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu rozwoju umiejętności.
  3. Pracownicy posiadający wysokie kompetencje w dziedzinie, która nie jest wymagana przez organizację. W takim przypadku możliwe jest przekwalifikowanie pracowników na inne stanowiska w organizacji.
  4. Pracownicy posiadający umiarkowane kompetencje, którzy mogą zostać rozwinięci w celu dopasowania do wymagań organizacji.

Matryca kompetencji umożliwia również identyfikację obszarów, w których organizacja ma niedobór kompetencji. Na tej podstawie możliwe jest określenie planu szkoleniowego dla pracowników lub procesu rekrutacji osób posiadających brakujące kompetencje.

Matryca kompetencji to narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie kompetencjami w firmie. Dzięki analizie umiejętności i kompetencji pracowników w kontekście potrzeb organizacji możliwe jest planowanie rozwoju pracowników oraz dostosowanie składu zespołu do wymagań organizacji. W wyniku czego zwiększa się efektywność organizacji.

Wypróbuj Matrycę Kompetencji za darmo! https://matrycakompetencji.pl/darmowe-demo/

Odzwiedź nas na:

Facebook https://www.facebook.com/SkillBox24

LinekdIn https://www.linkedin.com/company/skillbox24/

TikTok https://www.tiktok.com/@twardo_o_miekkim

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.