07-11-2023

Jawność wynagrodzeń w firmie- Wyzwanie czy szansa?


Jawność wynagrodzeń stała się jednym z kluczowych tematów w dzisiejszym świecie biznesu. Firmy na całym świecie stawiają sobie pytanie, czy ujawnianie zarobków pracowników może przynieść korzyści, czy też stanowi poważne zagrożenie dla ich stabilności i konkurencyjności.

pieniądze pod lupą
jawnosc

Korzyści wynikające z jawności

Wzrost zaufania i motywacji pracowników

Jawność wynagrodzeń może przyczynić się do zwiększania zaufania pracowników do firmy. Gdy pracownicy mają pewność, że struktura wynagrodzeń opiera się na obiektywnych kryteriach, są skłonni do większego zaangażowania i efektywności. Wpływa to na poprawę klimatu organizacyjnego i zwiększenie lojalności.

Eliminacja dyskryminacji płacowej

Przejrzystość w kwestii wynagrodzeń pozwala na wykrywanie i eliminowanie przypadków dyskryminacji płacowej na podstawie płci, wieku, czy subiektywnych kryteriów.

Konkurencyjność na rynku pracy

Przedsiebiorstwa, które ujawniają swoje wynagrodzenia, mogą przyciągać bardziej wykwalifikowanych pracowników, którzy widzą jasną ścieżkę rozwoju kariery i uczciwe wynagrodzenia. Zgodnie z badaniami, z 2023 roku przeprowadzonymi na zlecenie pracuj.pl, aż 8 na 10 kandydatów lepiej ocenia wizerunek pracodawcy, który stawia na transparentność wynagrodzeń.

Zagrożenia wynikające z jawności

Konflikty wewnetrzne

Ujawnienie wynagrodzeń może prowadzić do konfliktów wewnętrznych w firmie, w przypadku braku obiektywnych kryteriów. Frustracje może budzić różnica wynagrodzeń u pracowników o zbliżonych umiejętnościach i kompetencjach.

konflikt pracowników przy stole
konflikt

Presja na podwyżki

gdy wynagrodzenia stają się jawne, pracownicy moga oczekiwać podwyżek, zwłaszcza jeśli odkryją, że ich zarobki są niższe niż na tożsamych stanowiskach.

Ryzyko utraty pracowników

Jeśli firma ujawni, że niektórzy pracownicy otrzymują znacznie wyższe wynagrodzenia niż inni, może to prowadzić do odejścia niezadowolonych pracowników. Szczególnie pracownicy o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu mogą poszukiwać bardziej lukratywnych ofert na rynku pracy.

Jak przygotować się do jawności?

Przegląd i dostosowanie polityki wynagrodzeń

Firma powinna dokładnie przeanalizować politykę wynagrodzeń, aby upewnić się, że jest obiektywna i zgodna z rynkowymi standardami. Jeśli istnieją nierówności płacowe, warto podjąć kroki naprawcze przed ujawnieniem wynagrodzeń. Jednym z takich rozwiązań może być matryca umiejętności, która w obiektywny sposób prezentuje potencjał pracowników. Pozwala ona zdefiniować wymagania wobec pracownika na zajmowanym stanowisku. Wizualna forma stopnia realizacji profilu umiejętności pokazuje zarówno luki jak i przerosty kompetencyjne, c można jednoznacznie przenieść na poziom wynagrodzeń.

Komunikacja i edukacja pracowników.

Ważnym elementem procesu jawności wynagrodzeń jest również komunikacja. pracownicy powinni znać kryteria wynagradzania, mieć świadomość aktualnego poziomu spełnienia wymagań oraz możliwej ścieżki rozwoju.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź nas na

Facebook

LinkedIn

YouTube

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.