28-04-2023

Sukcesja w firmie – jak zapewnić ciągłość biznesu?


W biznesie sukcesja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości firmy i umożliwieniu jej rozwijania się w przyszłości. Sukcesja to proces planowania i przygotowywania następców, którzy będą kierować firmą w przypadku odejścia założyciela lub innych ważnych liderów.

Dlaczego sukcesja jest ważna?

Bez sukcesji firma może znaleźć się w trudnej sytuacji, gdy ważne stanowiska pozostaną nieobsadzone po odejściu kluczowych pracowników. Brak planu sukcesji może prowadzić do niepewności i chaosu w firmie, a także wpływać na wizerunek firmy i jej wartość na rynku.

Jak zaplanować sukcesję?

Sukcesja powinna być planowana z wyprzedzeniem i uwzględniać różne czynniki, takie jak wiek założyciela lub innych ważnych pracowników, ich zdrowie i plany na przyszłość. Istotne jest także określenie wymagań i kompetencji, jakie powinien posiadać następca, aby skutecznie zarządzać firmą.

Kolejnym ważnym etapem jest identyfikacja potencjalnych następców i przygotowanie ich do przejęcia odpowiedzialności za firmę. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie szkolenia i narzędzia, które pozwolą na rozwijanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do pełnienia kluczowych ról w firmie.

W tym istotnym momencie warto sięgnąć po rozwiązania jakie oferuje Matryca Kompetencji SkillBox. Dzięki korzyściom jakie daje to oprogramowanie, ma się przejrzysty widok na poziom umięjetności w swoim zespole. Widoczne są luki i przerosty kompetencyjne, a łatwość planowania ścieżek rozwoju nie tylko oszczędza czas ale przede wszystkim daje zapewnienie, że każdy pracownik będzie przeszkolony i gotowy by przejąć obowiązki poprzednika.

Przetestuj za darmo Matrycę Kompetencji SkillBox klikając tutaj: https://matrycakompetencji.pl/darmowe-demo/

Motywacja do sukcesji

Ważnym aspektem sukcesji jest motywacja zarówno założyciela, jak i potencjalnych następców. Założyciel powinien zrozumieć, że proces sukcesji jest nieodłącznym elementem długoterminowej strategii firmy, a jego celem jest zapewnienie ciągłości biznesu i rozwoju firmy w przyszłości.

Potencjalni następcy powinni z kolei czuć się docenieni i zmotywowani do przejęcia odpowiedzialności za firmę. Istotne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie i rozwój kariery, co pozwoli na utrzymanie ich zainteresowania firmą i zaangażowania w jej rozwój.

Podsumowanie

Sukcesja w firmie jest procesem kluczowym dla zapewnienia ciągłości biznesu i umożliwienia jej dalszego rozwoju. Planowanie sukcesji powinno być elementem długoterminowej strategii firmy, uwzględniając różne czynniki i umożliwiając identyfikację potencjalnych następców oraz ich przygotowanie do pełnienia kluczowych ról w przedsiębiorstwie.

Przetestuj za darmo matrycę kompetencji Skillbox: https://matrycakompetencji.pl/darmowe-demo/


Odwiedź nas na

Facebook https://www.facebook.com/SkillBox24
Linked In https://www.linkedin.com/company/skillbox24/
TikTok https://www.tiktok.com/@twardo_o_miekkim
YouTube https://www.youtube.com/@twardoomiekkim2989

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.