22-05-2023

Onboarding – tradycyjny… a może w VR!?


Czy wirtualna rzeczywistość (VR) może zrewolucjonizować proces onboardingu w
firmach? To pytanie, które zadaje sobie coraz więcej przedsiębiorców i specjalistów
ds. zasobów ludzkich. Tradycyjny proces onboardingu, który obejmuje szkolenia w
formie prezentacji, papierowej dokumentacji i szkoleń w obecności instruktora, może
być czasochłonny i kosztowny. Wirtualna rzeczywistość, z drugiej strony, oferuje
zupełnie nowe możliwości, które mogą przyspieszyć i ułatwić proces wprowadzania
nowych pracowników do firmy. W tym artykule omówimy zarówno tradycyjny, jak i
onboarding w wirtualnej rzeczywistości oraz porównamy ich zalety i wady.

Tradycyjny proces onboardingu

Tradycyjny proces onboardingu jest oparty na szkoleniach i materiałach w formie
prezentacji, papierowej dokumentacji oraz obecności instruktora. Proces ten może
być czasochłonny, zarówno dla nowego pracownika, jak i dla personelu ds. zasobów
ludzkich. Nowi pracownicy muszą przyswoić dużą ilość informacji, takich jak
procedury firmy, polityki wewnętrzne, kultura organizacyjna i inne.

Wady tradycyjnego procesu onboardingu to również ograniczenia w zakresie
interakcji i zaangażowania pracowników. Prezentacje mogą być monotonne, a
papierowa dokumentacja może być nieczytelna i niezbyt atrakcyjna. Ponadto,
tradycyjny proces onboardingu nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość pracy, co
może prowadzić do niejednoznaczności i dezinformacji.

Onboarding w wirtualnej rzeczywistości (VR)

Wirtualna rzeczywistość oferuje zupełnie nowe możliwości w zakresie procesu
onboardingu. Dzięki technologii VR, nowi pracownicy mogą uczestniczyć w
szkoleniach i doświadczać różnych sytuacji w sposób bardziej realistyczny i
interaktywny. Pracownicy mogą na przykład wirtualnie zwiedzać siedzibę firmy,
uczestniczyć w symulacjach sytuacji związanych z ich pracą czy przechodzić przez
różnego rodzaju zadania, które mogą napotkać w rzeczywistości.

Onboarding w wirtualnej rzeczywistości może być bardziej angażujący i
interaktywny.
Pracownicy mogą uczyć się w praktyce, podejmować decyzje i
rozwiązywać problemy, co pozwala na bardziej głębokie zrozumienie i przyswojenie
informacji.
Ponadto, proces ten może być bardziej elastyczny, ponieważ nowi
pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnym miejscu i czasie, bez
konieczności dostosowywania harmonogramu firmy czy obecności instruktora.

Onboarding w VR może również być bardziej atrakcyjny i angażujący. Dzięki
wirtualnej rzeczywistości, pracownicy mogą doświadczyć bardziej immersyjnych i
interaktywnych szkoleń,
które są bardziej interesujące i zapadające w pamięć. Może
to przyczynić się do większego zaangażowania pracowników w procesie nauki i
lepszego zapamiętywania informacji.

Wirtualna rzeczywistość może również być użyteczna w przypadku szkoleń
praktycznych, takich jak szkolenia z obsługi urządzeń czy procedur. Dzięki
symulacjom w VR, nowi pracownicy mogą nauczyć się obsługiwać sprzęt lub
wykonywać zadania praktyczne w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, zanim
zaczną to robić w rzeczywistości. Może to zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów czy
wypadków na początku pracy.

Istnieją też firmy takie jak VR Solutions, która specjalizuje się w tworzeniu
dedykowanych rozwiązań VR, może ona pomóc w tworzeniu innowacyjnych
onboardingów. Dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertyzie w dziedzinie wirtualnej
rzeczywistości, firma może zaprojektować i wdrożyć rozwiązania VR dostosowane
do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. VR Solutions oferuje szereg usług,
takich jak projektowanie interaktywnych aplikacji VR, tworzenie symulacji i wirtualnych treningów oraz integrację z istniejącymi systemami i platformami. W ten
sposób firma może pomóc klientom w stworzeniu efektywnych i angażujących
onboardingów, które pomogą nowym pracownikom szybko przyswoić niezbędną
wiedzę i umiejętności
, oraz zintegrować się z firmą.

Podsumowanie

Zarówno tradycyjny proces onboardingu, jak i onboarding w wirtualnej rzeczywistości
mają swoje zalety i wady. Tradycyjny proces jest powszechnie stosowany, ale może
być czasochłonny i mniej atrakcyjny dla pracowników. Onboarding w wirtualnej
rzeczywistości może być bardziej angażujący, realistyczny i elastyczny, ale wymaga
inwestycji w technologię VR oraz szkolenia personelu. Ostateczny wybór pomiędzy
tradycyjnym onboardingiem a w technologii w VR zależy od indywidualnych potrzeb i
możliwości firmy. W niektórych przypadkach, połączenie obu metod może być
najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na wykorzystanie zalet obu podejść. Bez
względu na wybór, kluczowe jest zapewnienie nowym pracownikom kompleksowego
i efektywnego procesu wprowadzania do firmy
, aby pomóc im szybko osiągnąć
pełną produktywność i zaangażowanie w nowym miejscu pracy.


Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

About 

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.