Dzielimy się
wiedzą

 Webinar – nowy wymiar szkolenia pracowników

Czym jest webinar? Powszechnie określany również jako webinarium, jest popularną wersją seminarium w wydaniu online. Najczęściej ma charakter edukacyjny, szkoleniowy lub informacyjny. Jako nowy kanał przekazywania informacji zyskał na popularności w momencie przejścia firm na pracę zdalną. Dynamiczne zmiany, którym uległy platformy e-learningu, a także platformy streamingowe przyczyniły się do rozpowszechnienia webinaru jako nowoczesnej metody

Kompetencje pracownika – czym są i jak je weryfikować?

Czym są kompetencje pracownika? Kompetencje pracownika to jego możliwości w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Wykorzystywane i rozwijane w trakcie zatrudnienia prowadzą do realizacji powierzonych zadań zawodowych. Zestaw wszystkich posiadanych przez pracownika umiejętności możemy podzielić na kilka kategorii. Najważniejsze i najpopularniejsze są umiejętności twarde i miękkie. Do umiejętności twardych zaliczymy np. znajomość oprogramowania, języka obcego,

Matryca Kompetencji – do czego przydaje się w organizacji?

Matryca kompetencji (ang. skill matrix),to narzędzie służące do porządkowania i kontrolowania umiejętności, uprawnień oraz mocnych stron pracowników firmy. Z poziomu jednego programu możemy mieć podgląd na kompetencje wszystkich osób zatrudnionych w organizacji, co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi.  Matryca kompetencji – dlaczego jest przydatna? Matryca kompetencji umożliwi nam łatwe szukanie zastępstw, kiedy jeden z

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.